Κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης του Διοικητηρίου του ΑΗΣ στο εργοστάσιο της ΔΕΗ Αλιβερίου,  ήρθε στο φως λουτρική εγκατάσταση πρωτοβυζαντινών χρόνων (4ου-7ου αιώνα). Οι χώροι της εγκατάστασης, δηλαδή το αποδυτήριο και οι αίθουσες του ψυχρού, του χλιαρού και του θερμού λουτρού, εκτείνονταν παρατακτικά με κατεύθυνση  βορειοδυτικά – νοτιοανατολικά. 

Τα δάπεδά τους καλύπτονταν με μεγάλες σχιστολιθικές πλάκες και ψηφιδωτά με γεωμετρικά θέματα αλλά και φυτικά μοτίβα.  Θεωρείται πιθανόν ότι  η συγκεκριμένη λουτρική εγκατάσταση, όπως αντίστοιχες που έχουν εντοπιστεί στην Εύβοια (Χαλκίδα, Ερέτρια, Αιδηψός), εντάσσεται στο πλέγμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων οικισμού που υπήρχε στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ρωμαϊκές θέρμες Αλιβερίου. Η σήμανση (copyright) του φωτογραφημένου αρχαιολογικού υλικού ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Λουτρό πρωτοβυζαντινής περιόδου. Αλιβέρι. Προέλευση εικόνας: ΕΦΑ Ευβοίας. «Τα δικαιώματα επί των απεικονιζομένων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Copyright Hellenic Ministry of Culture». «Το λουτρό πρωτοβυζαντινής περιόδου υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Ευβοίας/Ephorate of Antiquities of Euboea». «Υπουργείο Πολιτισμού/Ministry of Culture. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/Hellenic Organization of Cultural Resources Development»

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας με χρηματοδότηση της ΔΕΗ έχουν σχετικά πρόσφατα πραγματοποιηθεί  εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο μνημείο καθώς και εργασίες δημιουργίας διαδρόμου πορείας επισκεπτών με ενημερωτικές πινακίδες.

Διαβάστε περισσότερα 

Στον χάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ περιμένετε…