10 Μαΐου 2023

Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου έλαβε το Αλιβέρι στην Εύβοια

Μετά την Κύμη, και το Αλιβέρι έλαβε άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο χορήγησε άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του Λιμένα Αλιβερίου του Νομού Ευβοίας στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας Ανώνυμη Εταιρεία».

Στα πλαίσια της χορήγησης της άδειας αναφέρεται πως ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποχρεούται στην τήρηση και εφαρμογή των αναφερομένων στον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, καθώς και στη διασφάλιση συμβατότητας του συνόλου των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, με τον προβλεπόμενο στον τεχνικό φάκελο σχεδιασμό του υδατοδρομίου.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια ίδρυσης είναι αορίστου διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ.

SHARE

Παρακαλώ περιμένετε…