Στο εξωκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, στους Ζάρακες, έξι χιλιόμετρα νοτιότερα από τον αρχαιολογικό χώρο του Δύστου στην Εύβοια, βρέθηκαν μετά από ανασκαφές λείψανα κτιρίων και τάφων. Τα ευρήματα χρονολογούνται από τους ύστερους γεωμετρικούς μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους.

Από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που βρέθηκαν, αξιοσημείωτα είναι αυτά ενός υστερογεωμετρικού κτιρίου μήκους 26 μέτρων. 

Αρχαιολογικός χώρος Ζαράκων στην Εύβοια. Πηγή: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
Αρχαιολογικός χώρος Ζαράκων. Προέλευση εικόνας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
«Τα δικαιώματα επί των απεικονιζομένων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Copyright Hellenic Ministry of Culture». « O αρχαιολογικός χώρος Ζαράκων υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Ευβοίας/ Ephorate of Antiquities of Euboea». «Υπουργείο Πολιτισμού/Ministry of Culture. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/Hellenic Organization of Cultural Resources Development».

Σημαντικά ευρήματα πιθανότατα τεκμηριώνουν την ύπαρξη στον χώρο ιερού με συνεχή χρήση από τους ύστερους γεωμετρικούς έως τους ύστερους κλασικούς  χρόνους.  Αργότερα, κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους εκτιμάται ότι στον χώρο έλαβαν χώρα βιοτεχνικές δραστηριότητες.

Οι Ζάρακες αποτελούν κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο (ΦΕΚ 512/Β/7-4-2000).

Διαβάστε περισσότερα 

Στον χάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ περιμένετε…