01 (1)

Θολωτός τάφος Κατακαλού. Προέλευση φωτογραφίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. «Τα δικαιώματα επί των απεικονιζομένων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Copyright Hellenic Ministry of Culture». « O θολωτός τάφος Κατακαλού υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Ευβοίας/ Ephorate of Antiquities of Euboea». «Υπουργείο Πολιτισμού/Ministry of Culture. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/Hellenic Organization of Cultural Resources Development».

Παρακαλώ περιμένετε…