03

Λουτρό πρωτοβυζαντινής περιόδου. Αλιβέρι. Προέλευση εικόνας: ΕΦΑ Ευβοίας. «Τα δικαιώματα επί των απεικονιζομένων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Copyright Hellenic Ministry of Culture». «Το λουτρό πρωτοβυζαντινής περιόδου υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Ευβοίας/Ephorate of Antiquities of Euboea». «Υπουργείο Πολιτισμού/Ministry of Culture. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/Hellenic Organization of Cultural Resources Development»

Παρακαλώ περιμένετε…