01

Αρχαιολογικός χώρος Ζαράκων. Προέλευση εικόνας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
«Τα δικαιώματα επί των απεικονιζομένων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Copyright Hellenic Ministry of Culture». « O αρχαιολογικός χώρος Ζαράκων υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Ευβοίας/ Ephorate of Antiquities of Euboea». «Υπουργείο Πολιτισμού/Ministry of Culture. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/Hellenic Organization of Cultural Resources Development».

Παρακαλώ περιμένετε…