02 (1)

Καστρί Ποταμιάς Κύμης. Προέλευση φωτογραφίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
«Τα δικαιώματα επί των απεικονιζομένων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Copyright Hellenic Ministry of Culture». « O αρχαιολογικός χώρος Καστρί Ποταμιάς υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Ευβοίας/ Ephorate of Antiquities of Euboea». «Υπουργείο Πολιτισμού/Ministry of Culture. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων/Hellenic Organization of Cultural Resources Development».

Παρακαλώ περιμένετε…