Προτομή Γεώργιου Παπανικολάου, πλατεία Κύμης

Παρακαλώ περιμένετε…