01 Δεκεμβρίου 2023

Το Ινστιτούτο Παπανικολάου ανάμεσα στα 8 ΝΠΔΔ των Δήμων όλης της Ελλάδας που ΔΕΝ καταργούνται

Σημαντικά νέα για τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου! Διατηρείται το Ινστιτούτο Παπανικολάου μετά από απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του νόμου 5056/2023 που όριζε την κατάργηση όλων των νομικών προσώπων των Δήμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 6719/30.11.2023 τεύχος Β’ του υπουργείου Εσωτερικών, λαμβάνεται υπόψη η υπ’ αρ. 237/9-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου, για την εξαίρεση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από OTA α’ βαθμού, καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στον Δήμο. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναγνώρισε σε 8 ΝΠΔΔ και σε 8 κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα ότι η δραστηριότητά τους από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης, δικαιολογεί την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή του νόμου.

Ευχαριστούμε πολύ τον αναπληρωτή υπουργό, κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο για αυτή την απόφαση και για την αναγνώριση του σημαντικού έργου του Ινστιτούτου για την ανάδειξη της προσωπικότητας του Γ.Ν. Παπανικολάου και την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Ινστιτούτου είναι η παροχή πληροφόρησης για τον καρκίνο προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς υγείας. Στα χρόνια λειτουργίας του το Ινστιτούτο αποτέλεσε ένα σημαντικό κύτταρο για την πληροφόρηση των πολιτών για την σημασία της πρόληψης ενάντια στον Καρκίνο καθώς και την διάδοση σε όλο τον κόσμο της προσφοράς του Γ.Ν. Παπανικολάου, συνεργαζόμενο με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, στην οικία του Παπανικολάου στην Κύμη, δημιουργείται το Μουσείο Παπανικολάου, τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή.  

Οικία που έζησε ο Γυναικολόγος Γεώργιος Παπανικολάου. Φωτογραφία: ©Βασίλης Συκάς, για τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
Οικία που έζησε ο Γυναικολόγος Γεώργιος Παπανικολάου. Φωτογραφία: ©Βασίλης Συκάς, για τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Παρακαλώ περιμένετε…